Info

Meld dig ind i foreningen og støt vores arbejde.

Alle fagpersoner kan være medlemmer. Indmeldelse sker ved udfyldelse af indmeldelsesblanket samt indbetaling af 100 kr.
Alle medlemmer skal godkendes og medlemskab er gyldigt efter modtaget bekræftelse på mail. Kontingentet opkræves årligt i April måned og manglende indbetaling medfører automatisk udmeldelse af foreningen. Ved indbetaling af kontingent på andre tidspunkter af året dækker kontingentet frem til den følgende April måned.

Download nedenstående blanket og send udfyldt til info@danskbrandsaarsforening.dk:

Klik her:    Indmeldelsesblanket

Ikke-fagpersoner kan støtte foreningen ved at overføre donationer på mobile pay men kan også registrere sig som støtter af foreningen hvis man har lyst til fast at bidrage til foreningens formål.
Grundet den nye EU lovgivning bedes støtter skriftligt acceptere at deres information opbevares. Der er udarbejdet en skriftlig standard formular hertil for støtter.  Se under fanen "donation".